Regulacja frontów - wkręty regulacyjne zawiasów

Zawiasy puszkowe dają możliwość regulacji frontów we wszystkich kierunkach i na tym między innymi polega ich przewaga konkurencyjna nad innymi zawiasami meblowymi. Zakresy regulacji są różne w zależności od rozwiązania technicznego i producenta. Potwierdzenie znajduje tu reguła, że im coś droższe, to możliwości większe. Ale z drugiej strony jednak, zwiększenie zakresu regulacji o kilka procent nie tłumaczy kilkakrotnie wyższej ceny. A tak jest w przypadku np. zawiasów FGV i Blum. Zakresy regulacji zawiasów wynoszą z reguły ± 2 mm i to w zupełności wystarcza aby precyzyjnie ustawić wszystkie fronty szafek.

Budowa zawiasu puszkowegoPrzywołam jeszcze raz rysunek zawiasu aby łatwiej było zrozumieć na czym polega regulacja zawiasów. Na rysunku opisałem, które wkręty odpowiadają za jakie ruchy frontu. Inne zawiasy różnią się konstrukcją ale zasady ich regulacji są identyczne.

Wstępną regulację frontu robisz zaraz po zamocowaniu frontu na szafce, aby wyrównać front względem krawędzi szafki. I o to właśnie chodzi, ale i tak zasadniczą część pracy masz do wykonania po zamontowaniu wszystkich frontów i wszystkich urządzeń AGD, bo niestety drzwiczki urządzeń AGD wprowadzają najwięcej bałaganu w rozkładzie szczelin między frontami.