Regulacja frontów - sposób podejścia

Moja metoda na regulację frontów sprowadza się do trzech kroków:

  1. obrót frontu wokół osi prostopadłej do frontu czyli regulacja prawo-lewo na każdym zawiasie (zawiasy między skrajnym dolnym a skrajnym górnym zawsze o wielkości proporcjonalne) aż do doprowadzenia do równoległości krawędzi frontu z liniami wyznaczonymi krawędziami boków i wieńców szafki;
  2. opuszczenie lub podniesienie frontu - regulacja góra-dół
  3. sprawdzenie czy front leży w tej płaszczyźnie co inne fronty i czy nie klawiszuje - regulacja przód-tył

Regulacja frontów Regulacja frontów Regulacja frontów

Zaczynam od dowolnej strony i ten sam krok powtarzam z każdym frontem. Najtrudniej jest ustawić front równolegle do skrzynki szafki. Przede wszystkim dlatego, że linie krawędzi boków nie są zbyt dobrze widoczne. Dobrze jest oświetlić bryłę zabudowy kuchni przenośnym oświetleniem. Podczas regulacji nie patrzę na sąsiednie fronty a jedynie odnoszę się do linii boków szafki, ponieważ to one wcześniej zostały przeze mnie ustawione idealnie w pionie i mogą być dobrym odniesieniem. Następnie z każdym frontem po kolei wykonuję krok drugi, potem trzeci. Sprawdzenie czy fronty leżą w jednej płaszczyźnie nie jest łatwe, bo rzadko zdarza się , że można na nie spojrzeć z boku. Dobrą metodą jest sprawdzanie ręką czy sąsiedni front nie wystaje ponad płaszczyznę. Po skończeniu wszystkich kroków zaczynam od początku, ale po drugim takim samym przebiegu w zasadzie można powiedzieć, że fronty zostały wyregulowane.

Z reguły po kilku dniach od załadowania szafek garami regulację trzeba powtórzyć, a po dłuższym okresie użytkowania trzeba poprawić ustawienia niektórych zawiasów.

Do regulacji najlepiej jest używać zakrętarki, bo to znacznie przyspiesza pracę. Trzeba jednak dobrze panować nad narzędziem, więc bez odpowiedniego doświadczenia lepiej jest pracować wkrętakiem.
Nie wykonuj za dużo obrotów wkrętami regulacyjnymi. Lepszą metodą jest małe przesunięcie i sprawdzenie efektu działania.