Regulacja frontów

Od jakości wykonania tego etapu prac zależy wygląd całej zabudowy i efekt Twojej pracy. Regulacja frontów, zwłaszcza przy wąskich szczelinach, tj. poniżej 5 mm, to naprawdę poważna praca. Jeśli chcesz to zrobić dobrze, musisz poświęcić nieco czasu.

Zaproponowany przeze mnie i opisany w poprzednim artykule sposób montażu frontu gwarantuje jedynie utrzymanie w miarę równego odstępu frontu od krawędzi szafki. Szczelina, która powstaje między frontem a krawędzią po stronie zawiasów wynosi ok. 2 mm i jest akurat taka jaka powinna być. Pozwala na zastosowanie odbojników pneumatycznych lub silikonowych, których grubość wynosi też ok. 2 mm. Dzięki temu możesz praktycznie zapomnieć o regulacji frontu w kierunku przód-tył. Pozostaje regulacja w dwóch pozostałych kierunkach: góra-dół i prawo-lewo. W rzeczywistości może się zdarzyć, że konieczne będzie także wyregulowanie frontów w kierunku przód-tył, a powodem mogą być błędy płaskości płyty i tzw. klawiszowanie drzwiczek, czyli odstawanie w jednym z rogów po przeciwnej stronie zawiasów. Aby sprawdzić czy efekt ten występuje wystarczy docisnąć drzwiczki w górnym, a potem dolnym rogu szafki. Im większa płaszczyzna frontu tym większa szansa na wystąpienie efektu sprężynowania czyli klawiszowania.

Efekt klawiszowania usuwamy wysuwając w kierunku do siebie drzwiczki na zawiasie położonym po przeciwnej stronie występowania tego efektu - gdy front klawiszuje w części górnej, wysuwamy zawias dolny i odwrotnie. Jeśli zawiasów jest więcej, luzujemy wszystkie oprócz tego, który ma pozostać na swoim miejscu, wysuwamy i dokręcamy zawias przeciwległy, a następnie dokręcamy pozostałe.


Zawiasy puszkowe dają możliwość regulacji frontów we wszystkich kierunkach i na tym między innymi polega ich przewaga konkurencyjna nad innymi zawiasami meblowymi. Zakresy regulacji są różne w zależności od rozwiązania technicznego i producenta. Potwierdzenie znajduje tu reguła, że im coś droższe, to możliwości większe. Ale z drugiej strony jednak, zwiększenie zakresu regulacji o kilka procent nie tłumaczy kilkakrotnie wyższej ceny. A tak jest w przypadku np. zawiasów FGV i Blum. Zakresy regulacji zawiasów wynoszą z reguły ± 2 mm i to w zupełności wystarcza aby precyzyjnie ustawić wszystkie fronty szafek.

Budowa zawiasu puszkowegoPrzywołam jeszcze raz rysunek zawiasu aby łatwiej było zrozumieć na czym polega regulacja zawiasów. Na rysunku opisałem, które wkręty odpowiadają za jakie ruchy frontu. Inne zawiasy różnią się konstrukcją ale zasady ich regulacji są identyczne.

Wstępną regulację frontu robisz zaraz po zamocowaniu frontu na szafce, aby wyrównać front względem krawędzi szafki. I o to właśnie chodzi, ale i tak zasadniczą część pracy masz do wykonania po zamontowaniu wszystkich frontów i wszystkich urządzeń AGD, bo niestety drzwiczki urządzeń AGD wprowadzają najwięcej bałaganu w rozkładzie szczelin między frontami.


Moja metoda na regulację frontów sprowadza się do trzech kroków:

  1. obrót frontu wokół osi prostopadłej do frontu czyli regulacja prawo-lewo na każdym zawiasie (zawiasy między skrajnym dolnym a skrajnym górnym zawsze o wielkości proporcjonalne) aż do doprowadzenia do równoległości krawędzi frontu z liniami wyznaczonymi krawędziami boków i wieńców szafki;
  2. opuszczenie lub podniesienie frontu - regulacja góra-dół
  3. sprawdzenie czy front leży w tej płaszczyźnie co inne fronty i czy nie klawiszuje - regulacja przód-tył

Regulacja frontów Regulacja frontów Regulacja frontów

Zaczynam od dowolnej strony i ten sam krok powtarzam z każdym frontem. Najtrudniej jest ustawić front równolegle do skrzynki szafki. Przede wszystkim dlatego, że linie krawędzi boków nie są zbyt dobrze widoczne. Dobrze jest oświetlić bryłę zabudowy kuchni przenośnym oświetleniem. Podczas regulacji nie patrzę na sąsiednie fronty a jedynie odnoszę się do linii boków szafki, ponieważ to one wcześniej zostały przeze mnie ustawione idealnie w pionie i mogą być dobrym odniesieniem. Następnie z każdym frontem po kolei wykonuję krok drugi, potem trzeci. Sprawdzenie czy fronty leżą w jednej płaszczyźnie nie jest łatwe, bo rzadko zdarza się , że można na nie spojrzeć z boku. Dobrą metodą jest sprawdzanie ręką czy sąsiedni front nie wystaje ponad płaszczyznę. Po skończeniu wszystkich kroków zaczynam od początku, ale po drugim takim samym przebiegu w zasadzie można powiedzieć, że fronty zostały wyregulowane.

Z reguły po kilku dniach od załadowania szafek garami regulację trzeba powtórzyć, a po dłuższym okresie użytkowania trzeba poprawić ustawienia niektórych zawiasów.

Do regulacji najlepiej jest używać zakrętarki, bo to znacznie przyspiesza pracę. Trzeba jednak dobrze panować nad narzędziem, więc bez odpowiedniego doświadczenia lepiej jest pracować wkrętakiem.
Nie wykonuj za dużo obrotów wkrętami regulacyjnymi. Lepszą metodą jest małe przesunięcie i sprawdzenie efektu działania.


Front zmywarki jest dość specyficzny, bo jest zupełnie pozbawiony możliwości regulacji. Front jest przykręcany wkrętami przez drzwi zmywarki przez to nie ma sposobu na regulację. Front trzeba zamontować zgodnie z dostarczoną instrukcją. W płytę frontu wkręcane są zaczepy, które trzeba przymocować precyzyjnie w miejscu wyznaczonym przez szablon. Zaczepy te trzeba oprzeć w otworach drzwi, ustawić front i przykręcić wkrętami.

Ostatni etap musisz wykonać z pomocnikiem - jedna osoba musi trzymać drzwi i ściskać front z drzwiami zmywarki, a druga wkręcać wkręty.
Trzeba po prostu dobrze wykonać wszystkie czynności i liczyć, że się uda. Ale prawdę mówiąc, zawsze się udaje.
Przy zmywarce pamiętaj o założeniu uchwytu przed przykręceniem frontu. Później nie będzie już możliwości i trzeba demontować front z drzwi.


W drzwiach uchylnych z zawiasami zasady regulacji frontu na zawiasach są takie same, zamieniają się ze sobą miejscami tylko kierunki regulacji góra-dół i prawo-lewo.

Regulacji uchwytów specjalnych nie omawiam, bo są one dokładnie opisane przez producentów, a każde rozwiązanie ma inne metody regulacji.

Regulacją frontów szuflad rządzą zupełnie inne zasady, dlatego zajmuję się tym zagadnieniem w oddzielnym - następnym - artykule.
Generalną zasadą, jakiej się trzymam, jest wyregulowanie najpierw frontów szafek, a następnie, gdy mam już linie odniesienia, zajmuję się frontami szuflad.