Pomiary pomieszczenia

Pomiary przestrzeni pod zabudowę kuchni

Wstępne pomiary wykonałeś już przed przystąpieniem do planowania kształtu i wyglądu kuchni. Teraz jednak przystępujesz do precyzyjnego zaprojektowania każdej szafki i musisz ustalić jej wymiary. Dokładność, z jaką zamówisz elementy do wykonania szafki, mierzone są w milimetrach [mm], więc pomiary przestrzeni pod zabudowę kuchni również musisz wykonać z dokładnością co do milimetra! Taka dokładność pomoże Ci określić kształt płaszczyzn ścian i podłogi, a w może też i sufitu.
Ściany nigdy nie są idealnymi, pionowymi płaszczyznami, podłogi i sufity też nie są idealnie płaskie. Kąty między ścianami nigdy nie są proste, podobnie kąty między ścianą i podłogą lub sufitem. Musisz więc zbadać jakie są w rzeczywistości abyś mógł wpasować w nie swoje szafki.