Materiały złączne

Omówię tu krótko materiały złączne niezbędne do wykonania mebli oraz warunki jakie muszą spełniać.
Ograniczę się do najczęściej używanych materiałów czyli:
konfirmatów,
wkrętów utwardzanych,
wkrętów do płyt gipsowych i
gwoździ.