Prowadnice rolkowe

Prowadnica rolkowa z częściowym wysuwemProwadnica rolkowa z pełnym wysuwemUstalenie poziomów dla zamontowania prowadnic rolkowych szuflad wygląda tak samo jak w przypadku szuflad METABOX. Jak zwykle zaczynasz od rozłożenia frontów szuflad na skrzynce szafki i zaznaczasz przynajmniej dolne krawędzie frontów. Następnie, w zależności czy masz do czynienia z rolkami z pełnym wysuwem, czy z częściowym odznaczasz na boku szafki odpowiedni wymiar odległości dla osi otworów lub górnej krawędzi prowadnicy. Zrób to dla wszystkich szuflad na jednym boku szafki i za pomocą miarki przenieś wymiary na drugi bok. Następnie korzystając z kątnika przykręć prowadnice do obu boków - idealnie prostopadle do krawędzi - tak samo, jak prowadnice METABOX.
Użyj też wkrętów 3 × 16. Prowadnicę musisz cofnąć od krawędzi boku o 2 mm.


Skręcana skrzynka szufladySzuflada rolkowa z częściowym wysuwem

Musisz teraz wykonać skrzynki szuflad.
Nie będzie to wielkim problemem gdy masz dobrze przycięte płyty na szufladę. Szufladę skręcasz za pomocą konfirmatów.
Stosuj ogólne zasady: minimum dwa wkręty na krawędź, odległość między wkrętami maksimum 25 cm, odległość wkręta od krawędzi: 4 ÷ 5 cm.

Przy bardzo niskiej szufladzie możesz odstąpić od zasady dwóch wkrętów na wysokości szuflady.
Skręcanie rozpocznij od skręcenia boków z czołem i tyłem szuflady a następnie wsuń (użyj młotka gumowego) dno i przykręć do boków, czoła i tyłu. Gdybyś miał problem z włożeniem dna, to poluzuj lekko wkręty, a po skręceniu dna ściągnij je ponownie.
Skrzynka szuflady musi być wykonana jako prostopadłościan jak najbardziej zbliżony do ideału. Bardzo ważna jest w związku z tym jakość wykonywania połączeń. Na szczęście dno szuflady jest wycięte na profesjonalnej maszynie i ma kąty nie do uzyskania sposobem domowym. To w dużej mierze decyduje o jakości całej szuflady. Staraj się jednak bardzo dokładnie wykonać wszystkie połączenia.


Po skręceniu skrzynki przykręć od spodu część ruchomą prowadnicy. Prowadnica przykryje łby konfirmatów trzymających dno. Zwróć uwagę, żeby wkręty mocujące prowadnicę do skrzynki szuflady nie kolidowały z konfirmatami. Miejsce na konfirmat wyznacz przykładając prowadnicę do skrzynki szuflady. Zaznacz miejsce gdzie będą wkręcone wkręty 3,5 × 16 mocujące prowadnicę do skrzynki. Zawieszenie szuflady z prowadnicą rolkową z pełnym wysuwemZawieszenie szuflady z prowadnicą rolkową wygląda dokładnie tak samo jak szuflady typu METABOX. Różnica występuje dla prowadnic z pełnym wysuwem - patrz na rysunku. Trzeba zamontować i zabezpieczyć element pośredni prowadnicy.

Wyjątkowo przy prowadnicach rolkowych i kulkowych radzę, po zakończeniu montażu prowadnic i skrzynek szuflad, wykonać wstępne mocowanie frontów. W tym celu odsyłam do opisu mocowania frontu szuflad z prowadnicami kulkowymi.

Na wykonanie jednej szuflady z prowadnicą rolkową zaplanuj 1,5 godziny, na montaż i regulację frontów dodatkową godzinę.