Szuflady TANDEMBOX - miejsce montażu prowadnic

 

Jak wyznaczyć odpowiednie miejsce dla prowadnic szuflad TANDEMBOX?Szuflada TANDEMBOXNajłatwiej zaznaczyć na krawędzi szafki położenie frontów co da Ci wyobrażenie, w którym miejscu umieścić prowadnicę.
Połóż szafkę na plecach i ułóż fronty na krawędzi szafki w ich miejscu docelowym, dbając o równomierny rozkład frontów wzdłuż szafki i ołówkiem zaznacz na jednej krawędzi szafki położenie dolnej i górnej krawędzi każdego frontu. Zdejmij i odłóż fronty.
Na rysunku katalogowym Blum'a pokazany jest przekrój poprzeczny szuflady z prowadnicą, płaszczem i dnem. Jak widać prowadnica jest najniższym elementem, który musi zostać przykryty przez front. W skrajnym położeniu dla dolnej szuflady prowadnica szuflady TANDEMBOX leży na dnie szafki. Wystarczy gdy dolna krawędź frontu będzie 5 mm poniżej dolnej płaszczyzny prowadnicy. I to jest cała tajemnica.

Teraz, mając zaznaczone dolne krawędzie frontów odznacz na wewnętrznej powierzchni boku szafki położenie dolnej krawędzi prowadnicy każdej szuflady, a następnie przenieś miarką te oznaczenia na drugi bok szafki. Znasz już wysokości położenia prowadnic szuflad.
Za pomocą kątnika ustaw prowadnicę na odpowiednim poziomie idealnie prostopadle do krawędzi szafki. To bardzo ważne aby prowadnica była umocowana w poziomie! i aby prowadnice leżały w tej samej płaszczyźnie. Aby front szuflady był dociągany sprężyną do krawędzi szafki, czoło prowadnicy trzeba cofnąć od krawędzi o 2 mm. Tak ustawioną prowadnicę przykręć wkrętami 3,5 × 16 do boku szafki. Użyj minimum jednego wkręta na każdy ciąg otworów w prowadnicy. Przy dużych obciążeniach szuflady możesz użyć dodatkowo dwa wkręty. Wystarczy maksymalnie 5 wkrętów na stronę.