Szafki podblatowa

Montaż szafek podblatowych rozpoczynasz od przykręcenia, a właściwie włożenia nóżek w gniazda przykręcone do dna szafki. Połóż sobie szafkę na boku, włóż nóżki i ustaw ich wysokość na wymiar wysokości cokołu plus 0,3 ÷ 0,5 cm luzu. Staraj się już nie zmniejszać wysokości nóżek podczas regulowania ustawienia szafek, raczej zwiększaj wysokość szafek gdy podłoga nie trzyma poziomu. Unikniesz w ten sposób konieczności przycinania cokołu. Może to być trudne przy bardzo nierównych podłogach. Zwróć jednak uwagę, że ewentualna szczelina między cokołem a dnem nie będzie widoczna przy cofnięciu cokołu, jaki proponuję (5,0 cm do gniazda nóżki). W normalnych warunkach nawet szczelina do 2 cm nie powinna być widoczna bez szczególnego schylania się. Zawsze możesz zwiększyć cofnięcie cokołu. Gdy cokół będzie miał luz łatwiej będzie go wyjąć, bo od czasu do czasu trzeba zajrzeć za cokół i posprzątać, co się tam nagromadziło.

Gdy masz szafkę narożną, zawsze od niej zaczynaj montaż.

Pamiętaj, że każde przesunięcie szafki, nawet nieznaczne, powoduje konieczność sprawdzenia i ponownego wyregulowania położenia szafki.

Po ustawieniu szafki na jej miejscu - sprawdź miarką czy szafka stoi w odpowiednim miejscu - za pomocą poziomicy ustaw szafkę idealnie w poziomie w dwóch płaszczyznach prostopadłych do ściany. Pamiętaj również o odległości od ściany - staraj się aby odległość ta była taka sama dla całego ciągu szafek. Zależy od tego czy blat będzie równo wystawał na całości zabudowy. Nieraz bardziej istotnym punktem odniesienia może być fuga podłogi. Nierówny odstęp szafek od fugi podłogi często jest lepiej widoczny niż wysunięcie blatu przed szafkami.