Obliczanie szuflad TANDEMBOX

Dobór wysokości płaszcza i długości prowadnic dla systemu TANDEMBOX

Rysunek montażowy z katalogu Blum pokazuje wprawdzie zasady obliczenia minimalnej wysokości korpusu szafki, ale brak informacji o tym jak rozmieścić w szafce kilka szuflad leżących jedna pod drugą. Aby było możliwe włożenie szuflady, jej swobodne przesuwanie i wyciągnięcie należy zachować odpowiedni odstęp między płaszczem i górną oraz dolną krawędzią frontu. Katalog nie podaje tego wymiaru co mogłoby sugerować, że np. dopuszczalne jest by wysokość frontu dla szuflady środkowej wynosiła dokładnie tyle co wysokość minimalna zabudowy. Z pewnością szuflada taka spełniałaby swoją rolę, ale w praktyce włożenie szuflady i jej wyjęcie z szafki stanowiłoby problem a i optycznie nie wyglądałoby dobrze. Ile zatem powinien wynosić ten odstęp? Nie może być zbyt duży bo wtedy możemy utracić możliwość zastosowania wyższych boków.
Ja, do wyliczenia maksymalnej możliwej wysokości nominalnej płaszcza szuflady używam następującej metody (stosowanej przeze mnie dla każdego rodzaju szuflad):

Schemat układu szuflad

Legenda:
Hg, Hs, Hd - wysokość zabudowy odpowiednio szuflady górnej, środkowej i dolnej
Fg, Fs, Fd - wysokość frontów: górnego, środkowego i dolnego
Sb - szczelina pod blatem szafki podblatowej
Sf - szerokość szczeliny między frontami