Szafa wysoka jednoczęściowa

Korpus szafy wysokiej jednoczęściowej

W tej szafie, podobnie jak w szafce podblatowej, dno ma szerokość szafy i na dnie postawione boki przykręcone od dołu, wieniec górny powinien być wykonany symetrycznie. Szafa może mieć kilka przestrzeni do zagospodarowania: np. do zabudowy sprzętu AGD lub na powierzchnie magazynowe. Z reguły stosuje się maksymalnie trzy takie przestrzenie, oddzielone płytami podziałowymi, czyli półkami o głębokości równej głębokości szafy. Na tych podziałach oparte są fronty lub kołnierze sprzętu AGD. Maksymalnie stosuje się dwie płyty podziałowe (na trzy podziały). Każda przestrzeń może mieć płytę plecową, może mieć fronty z zawiasami lub może być wyposażona w szuflady (raczej te dolne przestrzenie).
Należy zwrócić uwagę, że szafa taka musi mieć ograniczoną wysokość. Wysokość tę należy obliczyć jako długość przekątnej wysokości szafy i mniejszego z wymiarów: szerokości lub głębokości. Należy uwzględnić wysokość nóżek. Chodzi o to by można było taką szafę z pozycji poziomej, w której musi być zmontowana, postawić do pionu. Szafa ma dwa stężenia pionowe o szerokości 15 cm. Sama w sobie nie jest konstrukcją zbyt sztywną, ale połączona z innymi szafkami i dociążona sprzętem tworzyć będzie zwartą bryłę.