Zestawienie akcesoriów - liczba wkrętów i zawiasów

A to kilka rad do obliczenia liczby wkrętów i zawiasów.

Konfirmaty: do skręcenia szafek podblatowych o głębokości 55,0 cm potrzeba: na połączenie boków z dnem szafki 6 szt. konfirmatów, połączenie stężenia z bokami 4 szt. konfirmatów. Razem dla szafki z trzema stężeniami potrzeba 6 + 12 = 18 szt. Ja używam jeszcze 1 szt do nadprogramowego mocowania dolnego stężenia tylnego do dna szafki.
Do szafki ściennej o głębokości ok. 30,0cm potrzeba 2 × 4 = 8 szt. konfirmatów do mocowania boków do wieńców.

Przyjmij za zasadę, by rozstaw konfirmatów wynosił ok. 30,0 cm, niezależnie jaki to będzie element konstrukcyjny.

Do wyliczenia liczby zawiasów stosuj następujące zasady:

  • dla szafek podblatowych gdy szerokość frontu przekracza 40 cm, to przy wysokości frontu powyżej 80 cm zawiasów powinno być 4 szt, przy niższym froncie 3 szt, przy węższym froncie wystarczą 2 szt
  • dla szaf wysokich proponuję dać jeden zawias na każde 40 cm wysokości frontu, przy frontach szerszych niż 40 cm jeszcze jeden dodatkowy

Wkręty do zawiasów. Zawsze wybieraj zawiasy na wkręty, żadne tam wciskane czy inserta. Każdy zawias potrzebuje do zamocowania 4-ch wkrętów: 2 szt. 3,5 × 16 mm do mocowania do frontu i 2 szt. 4,0 × 16mm do przykręcenia prowadnika zawiasu do ścianki szafki. Zapis 3,5 × 16 mm oznacza średnicę wkręta 3,5 mm i długość całkowitą wkręta 16 mm. To najpopularniejszy wkręt stosowany w pracy z płytami wiórowymi.

Do łączenia szafek ze sobą używam wkrętów 3,5 × 30 mm, wkręty te mogą być użyte do mocowania zawieszek, choć do cięższych szafek radziłbym raczej wkręty 4,0 × 30 mm.

Wkręty do prowadnic szuflad. Prawie zawsze będą to wkręty 3,5 × 16 mm. Jedynie do prowadnic METABOX i STANDARD używam wkrętów 3,0 × 16 mm, bo mają mniejszy łeb i łatwiej je schować w zagłębieniu do tego przeznaczonym. Na jedną prowadnicę rolkową STANDARD potrzeba 4 ÷ 5 szt. wkrętów 3,0 × 16mm 6 ÷ 8 szt. wkrętów 3,5 × 16 mm, na prowadnicę METABOX tyle samo wkrętów 3,0 × 16 mm, ale o 4 więcej na mocowanie tyłu szuflady do płaszcza.
Z kolei w prowadnicach TANDEMBOX używam tylko wkrętów 3,5 × 16 mm (ok. 20 szt. łącznie na szufladę) i wkrętów 4,0 × 20 mm - 4 szt. do mocowania frontu z płaszczem.